Air Intake Hose B258 V6 OEM SAAB

  • Sale
  • Regular price $35.90 CAD
  • 4236113


Air Intake Hose B258 V6 OEM SAAB

SAAB Part# 4236113

Fits: 900 (94-97) B258 V6

OEM SAAB Part